Oct 27, 2021

Brf: tänk på detta när det gäller folkbokföring


Folkbokföringsuppgifter är av avgörande betydelse för många fastighetsägare som utreder olovliga andrahandsupplåtelser och andra oriktiga hyresförhållanden. Folkbokföringsuppgifterna utgör ofta stor del av den bevisning som fastighetsägare åberopar för att styrka sina påståenden om ett visst boendeförhållande. I det här inlägget förklarar HSB Riksförbunds fastighets- och bolagsjurist Andrés Hammar vad exempelvis bostadsrättsföreningar bör tänka på när det kommer till folkbokföring.

Man måste folkbokföra sig på rätt adress

Utgångspunkten i folkbokföringslagen är att ens folkbokföring ska reflektera den verkliga bosättningen men det är inte särskilt ovanligt att uppgifterna inte överensstämmer med verkligheten.

Det kan handla om andrahandshyresgäster som är bosatta på en adress utan att vara folkbokförda där för att undvika att bli påkomna eller en lägenhetsinnehavare som står folkbokförd på en adress men i själva verket är bosatt på annat håll. Ibland kan det handla om rent slarv medan det i vissa fall kan finnas ett syfte bakom att folkbokföra sig på fel adress.

Det kan utgöra ett brott att folkbokföra sig på fel adress

Det kan vara brottsligt att folkbokföra sig på en adress som inte reflekterar de verkliga boendeförhållandena. Det straffrättsliga ansvaret träder i kraft om personen med uppsåt lämnat en oriktig uppgift till grund för ett beslut om folkbokföring eller underlåtit att anmäla en folkbokföringsändring och detta inneburit att felaktiga uppgifter registreras i folkbokföringen.

Skatteverket har anmälningsplikt vid misstanke om den här typen av brott och har även fått i uppdrag att utreda omfattningen av felaktig folkbokföring.

Det kan vara svårt att avgöra när det finns skyldighet att göra en folkbokföringsanmälan, särskilt i fall då man har växlat boende. I folkbokföringslagen anses en person vara bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar eller, när byte av bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila.

Allteftersom fler åtal väcks får vi mer praxis som reder ut de olika gränsdragningarna, högsta domstolen har till exempel meddelat prövningstillstånd i ett mål där en man blivit dömd för folkbokföringsbrott då han underlåtit att göra en folkbokföringsanmälan till skatteverket i samband med att han skulle provsammanbo i sin flickväns lägenhet. Mannen friades i tingsrätten men dömdes i hovrätten.

Vad bör fastighetsägaren göra?

För fastighetsägare som misstänker att folkbokföringsuppgifter bland de boende i huset inte stämmer överens med verkligheten eller att lägenheter upplåts olovligt i andrahand rekommenderar HSB Riksförbund att ta hjälp att utreda saken. Det finns utarbetade metoder för att göra en mer övergripande kontroll för att därefter rikta in sig på de konkreta avvikelserna.

Det kan finnas naturliga förklaringar till avvikelserna men det brukar gå att avfärda dessa tidigt för att därefter fokusera utredningsåtgärderna på de avvikelserna där det uppenbarligen är något som inte står rätt till. Det kan till exempel vara tal om en stor omsättning av personer folkbokförda på en och samma adress eller där lägenhetsinnehavaren inte är folkbokförd på den aktuella lägenheten.

Text: HSB

www.hsb.se

 • Dec 7, 2021

  Nedsättning av årsavgift - hur länge och hur mycket?

  Nyheter En bostadsrättshavare kan i vissa fall ha rätt att få sin årsavgift nedsatt. Så kan exempelvis vara fallet om en bostadsrättsförening åsidosätter sin reparationsskyldighet. Men hur länge bör årsavgiften egentligen sättas ned? Och innebär rätten till nedsättning att hela årsavgiften ska sättas ned till 0?
  4
 • Dec 7, 2021

  FMF reder ut fastighetsmäklarnas skyldigheter i arbetet mot penningtvätt

  Nyheter Till följd av den nya fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklarföretag fått ett större ansvar i kampen mot organiserad brottslighet. Fastighetsmäklarföretag har nu ett ansvar att införa interna rutiner för hanteringen av penningtvättsfrågor.
  4
 • Dec 7, 2021

  Bostäder och kontor växelverkar i framtidens smarta energisystem

  Nyheter En viktig del av framtidens smarta och effektiva energisystem handlar om att skapa lokala energisystem där olika byggnader kan dela med sig av sitt energiöverskott. Detta har redan demonstrerats på Chalmers campus i Göteborg där byggnaderna idag utgör ett eget energisystem, kopplat till stadens gemensamma nät. Nu tas ytterligare ett steg när närbelägna Riksbyggens Brf Viva kopplats till en kontorsbyggnad på campus för att utbyta värme och kyla.
  4
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  306
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  495
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1306

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3635
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4739
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2570
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2332