Jun 24, 2021

Bostadsrättsföreningens nyckeltal – hur kan föreningen tolka och agera?


En bostadsrättsförening lyder under samma ekonomiska lagar och regelverk som ett aktiebolag. Men det finns en hel del som skiljer när man tolkar en bostadsrättsförenings ekonomi via nyckeltal. Misstolkar man dem kan styrelsen dra felaktiga slutsatser och därmed lägga tid och energi som inte är relevant för föreningens bästa intresse.

I den här artikeln försöker vi reda ut vilka nyckeltal som är mest relevanta för en bostadsrättsförening – och vilka som är värda att jobba aktivt med!

Allmänt om nyckeltal

Nyckeltal är ett sätt att mäta och värdera olika resultat i relation till varandra. Det blir som ett komplement för att en utomstående ska få en mer nyanserad bild av verksamheten än bara att titta på resultatet. En viktig parameter är dessutom att nyckeltalen ger en beskrivning av föreningens utveckling genom att titta ett visst antal år bakåt.

Fallgropar

I sig självt säger inte ett nyckeltal så mycket, utan det kräver att man har en större population att jämföra sig med. Jämför gärna med vikt/ längdmåttet Body Mass Index (förhållandet mellan vikt och längd). En person med väldigt högt BMI klassas som extremt överviktig men det behöver inte vara fallet. Ett exempel är världselittränaren Usain Bolt vars BMI klassar honom som överviktig. Däremot är han i verkligheten extremt vältränad.

Viktiga nyckeltal för en brf

Årsavgift/m² bostadsrättsyta
Här kan man se nivån på avgiften för valt år, men också om den har justerats eller varit stillastående genom åren. Det är svårt att dra slutsatser om en enskild förenings nivå är ”rätt” men det kan ge en föraning om hur styrelserna jobbat proaktivt med avgifterna. En stillastående avgift är - i teorin detsamma som en avgiftssänkning över tid.

Lån/m² bostadsrättsyta
Här visas om föreningen har ökat eller minskat sina lån i förhållande till föreningens yta för bostadsrätter. Observera att inte ytor för lokaler eller hyresrätter räknas med. Talet minskas vanligtvis med amortering.

Driftskostnader/m² totalyta såsom el, värme, vatten och räntor
Dessa kan variera mellan åren beroende på väder och räntemiljö. Kostnaderna kan påverkas om styrelserna aktivt arbetar med att omförhandla avtal eller investerar i ny teknik som minimerar förbrukningen.

Obligatoriska nyckeltal enligt årsredovisningslagen och dess innebörd

Soliditet
Formellt svar: föreningens egna kapital i procent i förhållande till de totala tillgångarna (benämns som balansomslutning).

Svar för icke-ekonomer: Visar hur ”förmögen” en förening är i teorin, eftersom man mäter bokföringsmässigt värde och inte marknadsvärdet på tillgångarna. Detta värde har mindre betydelse för föreningar som redovisar enligt K2-regelverk som ”urholkar” soliditeten framför allt vid investeringar och planerat underhåll. Soliditeten kan ökas på med hjälp av amorteringar.

Beräknas: Eget kapital/Balansomslutning

Nettoomsättning
Intäkterna från första till sista bokslutsdagen, vanligtvis 1 jan-31 dec.

Resultat
Skillnaden mellan intäkter, kostnader och avskrivningar.

Slutligen: Ett mycket viktigt nyckeltal som borde vara obligatoriskt för bostadsrättsföreningar är att mäta föreningens underhållskostnader enligt underhållsplan. Då framgår det tydligt om föreningens tekniska status på fastigheten ökar eller minskar över tid. Kanske finns det till och med en underhållsskuld?

Vill ni i styrelsen att vi tittar på er förenings nyckeltal från er senaste årsredovisning? Mejla oss och bifoga din förenings årsredovisning för ett kort utlåtande - kostnadsfritt!

Med vänliga hälsningar

Marie Östlund

Bostadsrättsspecialist - hjälper BRF-styrelser med rådgivning, utbildning och analyser 0704 416 984 | 08-501 150 46 | marie.ostlund@sbc.se

SBC
 • Jul 23, 2021

  Riksbyggens checklista för att klimatanpassa fastigheter

  Nyheter Allt mer extrema väderförhållanden gör att behoven av att klimatanpassa fastigheter ökar. Riksbyggen har tagit fram en checklista för bostadsrättsföreningar som vill förebygga skador på sina fastigheter. I checklistan finns stöd för att identifiera vilka klimatrelaterade risker som är aktuella och åtgärder för att för att husen och de boende ska klara exempelvis kraftiga skyfall och värmeböljor bättre.
  7
 • Jul 20, 2021

  Lekande barn – en grund för förverkande?

  Nyheter De flesta av oss har stor förståelse för att barn ibland kan vara högljudda och stimmiga, men ibland uppstår situationer där även den mest luttrade bostadsrättshavaren stör sig på skrik och skratt och spring från lekande barn. Ofta löser sig situationen efter samtal med barnens föräldrar, eller helt enkelt genom att bita ihop. Men vad kan egentligen styrelsen i en bostadsrättsförening göra om det inkommer klagomål till följd av lekande barn? Kan man bli uppsagd för att ens barn är för högljudda? I det här blogginlägget reder fastighetsjurist Mattias Olsson ut vad som gäller.
  12
 • Jul 20, 2021

  Alla kan bidra till minskad vattenanvändning

  Nyheter Värmen har slagit till i Sverige och på flera håll råder låga grundvattennivåer. Duscha kort istället för att bada, kör bara fulla tvätt- och diskmaskiner och laga droppande kranar är några av tipsen på Riksbyggens lista för en mer hållbar vattenanvändning.
  15
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  843

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3209
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4155
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2346
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  1995