May 13, 2021

Bostadsrättsföreningen som hyresvärd – Bostadshyresgästens skyddsvärde vid hyresförhandling och standardförbättring


En bostadsrättsförening lyder under bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Innehåller föreningens fastighet hyresrätter i någon form så är föreningen i förhållande till sina hyresgäster också hyresvärd. Förhållandet mellan föreningen och hyresgästerna regleras främst i 12 kapitlet jordabalken, den s.k. hyreslagen.

Som hyresvärd är det viktigt att ha med sig att hyreslagen har ett socialt skyddssyfte och därför är den också utformad som en tvingande lagstiftning till förmån för hyresgästen. Det innebär att parterna i flertalet situationer inte kan avtala om hyresvillkor som strider mot bestämmelserna i hyreslagen. Om det ändå sker, är hyresgästen inte bunden av det avtalade hyresvillkoret trots att hyresvärden är det. Typexemplet är när parterna avtalar om en kortare uppsägningstid än den tvingande uppsägningstiden som anges i hyreslagen. Hyresgästen å sin sida får tillämpa den kortare avtalade uppsägningstiden, men hyresvärden å andra sidan måste tillämpa den längre uppsägningstid som anges i hyreslagen.

Besittningsskydd

Det sociala skyddssyftet uttrycks bl.a också i att bostadshyresgästen har ett direkt besittningsskydd till sin bostad. Syftet med besittningsskyddet är att hyresgästen ska kunna känna sig trygg i sin bostad och hemmiljö och detta säkerställs genom att hyresgästen i praktiken nästan alltid har rätt till en förlängning av hyresavtalet om det sägs upp. Det finns undantag från denna huvudprincip och omständigheter i det enskilda fallet kan vara sådana att förlängningsrätten till bostaden får ge vika, exempelvis vid väsentliga avtalsbrott.

Hyresförhandling

Hyreslagen kompletteras av hyresförhandlingslagen och dess bestämmelser om förhandlingsskyldighet vid kollektiva förhandlingar där syftet är att nå förhandlingsöverenskommelser mellan parterna. Har föreningen fler än två bostadshyreslägenheter som inte hyrs ut för fritidsändamål eller utgör del av hyresvärdens bostad, är föreningen bunden av den förhandlingsordning som brukar följa fastigheten från den tid huset var en ren hyresfastighet. Alla hyresförhandlingar ska då ske med den organisation som företräder hyresgästerna, allt som oftast Hyresgästföreningen.

Standardhöjande åtgärder

Vid hyresförhandlingen ska hyreslagens bruksvärdesregler iakttas. Det innebär i korthet att hyran bestäms efter en jämförelse med hyror för likvärdiga lägenheter vars hyra har bestämts genom förhandlingsöverenskommelse. Hänsyn tas till flera faktorer såsom läge, byggår, standard m.m.

Bostadshyresgästen ges också en möjlighet att påverka i samband med att en hyresvärd utför ombyggnationer och standardförbättringar av hyreslägenheten. Exempelvis är det vid stambyte inte ovanligt att hyresvärden, efter att ha rivit det befintliga badrummet och köket, passar på att höja lägenhetens standard och bruksvärde genom att modernisera och förbättra lägenheten. Hyresgästinflytandet innebär att hyresvärden behöver hyresgästens godkännande för att utföra standardhöjande åtgärder i lägenheten. Om hyresgästen inte godkänner hyresvärdens önskade standardförbättring, äger hyresvärden inte rätt att höja hyran p.g.a. ny standard utan att hyresnämnden meddelar tillstånd till standardförbättringen. Godkännande eller tillstånd behövs således alltid trots att lägenheten försatts i ett bättre skick och iakttas inte det så kan en flerårig karens uppstå.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den tvingande lagstiftningen som hyreslagen utgör innebär att hyresvärden har flertalet formaliakrav att ta hänsyn till. Det finns en hel del fallgropar som bör undvikas och reglerna är snåriga att ta sig igenom. En initial kostnad för anlitande av expertis vid omförhandlingar av hyresavtal och ombyggnationer i hyreslägenheterna innebär många gånger i slutändan en kostnadsbesparing för bostadsrättsföreningen.

Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor.

Med vänliga hälsningar SBC

Therese af Jochnick Head of Legal 08-775 72 37| therese.afjochnick@sbc.se

Besök- SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  399
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  621
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1462

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3768
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4921
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2640
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2445