Apr 21, 2021

Avsägelse av bostadsrätt


Om en bostadsrättshavare inte längre vill ha kvar sin bostadsrätt är det vanligt att bostadsrättshavaren säljer sin lägenhet eller på annat sätt ser till att lägenheten får en ny innehavare. I sällsynta fall kan det dock vara så att en bostadsrättshavare inte lyckas hitta en köpare eller på annat sätt bli av med bostadsrätten. En sådan situation kan vara besvärlig för bostadsrättshavaren, eftersom denne är skyldig att fortsätta betala avgiften till bostadsrättsföreningen. Något många inte känner till är att det i sådana lägen kan vara möjligt att lämna tillbaka bostadsrätten till bostadsrättsföreningen och på så sätt bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare.

Enligt bostadsrättslagen är det möjligt att under vissa förutsättningar avsäga sig en bostadsrätt. En avsägelse innebär att bostadsrättshavaren lämnar tillbaka bostadsrätten till bostadsrättsföreningen och samtidigt avstår från att få ersättning för bostadsrätten. Om en bostadsrättshavare avsäger sig sin bostadsrätt har bostadsrättshavaren alltså inte rätt att få tillbaka exempelvis insats eller upplåtelseavgift som betalats för bostadsrätten.

En förutsättning för att en bostadsrättshavare ska få avsäga sig sin bostadsrätt är att bostadsrätten varit upplåten med bostadsrätt i minst två år. Det ska alltså ha gått minst två år sedan bostadsrätten uppläts med bostadsrätt för första gången. Om detta krav uppfylls är bostadsrättsföreningen skyldig att ta emot bostadsrätten.

En avsägelse ska göras skriftligen hos bostadsrättsföreningens styrelse. Enligt lag övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen. Om bostadsrättshavaren vill kan bostadsrättshavaren i avsägelsen ange att bostadsrätten ska övergå till föreningen vid en senare tidpunkt än så.

Det är först när bostadsrätten har övergått till bostadsrättsföreningen som en bostadsrättshavare blir fri från sina förpliktelser. Fram till att bostadsrätten övergår till föreningen är den som avsagt sig bostadsrätten fortfarande att betrakta som bostadsrättshavare och har samma rättigheter och skyldigheter som vanligt. Bostadsrättshavaren får således fortsätta att bo i lägenheten under avsägelsetiden, men är också skyldig att exempelvis betala avgiften och underhålla lägenheten.

När bostadsrätten väl har övergått till bostadsrättsföreningen ska föreningen försöka att sälja lägenheten utan förlust. Under vissa förutsättningar är det även möjligt för föreningen att fatta beslut vid en föreningsstämma om att bostadsrätten istället ska upphöra. Det sistnämnda kan exempelvis vara aktuellt om det inte går att hitta en ny köpare, men det går att hitta någon som vill hyra lägenheten.

Text: HSB

www.hsb.se

 • Jan 16, 2022

  Första metoden att klimatberäkna området mellan byggnader

  Nyheter Tillsammans med Ikano Bostad och Malmö Stad utvecklar COWI just nu en metod för klimatberäkningar för anläggningsprojekt. Metoden kommer göra det möjligt att bygga bostadsområden med en lägre klimatpåverkan.
  9
 • Jan 16, 2022

  Hemarbete kräver större boende

  Nyheter De nya restriktionerna som innebär hemarbete för alla som har möjlighet, ställer fler krav på bostaden. Många har under de senaste två åren haft tillfälliga lösningar och suttit i köket eller soffan och arbetat.
  11
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  393
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  614
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1450

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3760
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4910
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2630
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2436