Apr 26, 2021

Arkus beviljar 900 000 SEK till projekt för hållbar stadsutveckling och den goda bostaden


ZOOM 21 är namnet på Arkus utlysning för rumslig planering och utformning av livsmiljöer med fokus på socialt, klimatsmart och ekonomiskt hållbart bostadsbyggande i stadsdels-, kvartersskala. De tre inriktningar för kunskapsbyggande Arkus ser behov av är: Analys av nuläge och historik, behov och idéer inför framtiden samt nya arbetssätt, metoder och verktyg.

Den 28/4 kl. 8-9.00 bjuder Arkus till en nätverksträff för presentation och samtal tillsammans med projektledarna för de 6 beviljade projekten.

De 6 beviljade projekten:

Bortom Köket

Köket har förändrats marginellt de senaste 60 åren. Genom att ifrågasätta de värden som präglar dagens kök och istället utgå från ätandets grundprinciper i kombination med dagens förutsättningar kan projektgruppen hitta ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsvinster. En förutsättningslös arkitektonisk undersökning kring hur ätandet och dess infrastruktur kan ta plats i hemmet med omland kan ge viktiga uppslag till innovation av hemmets viktigaste och mest komplexa rum: köket.

Klimatsmart planering vid utveckling av nya bostadskvarter - fallstudier och framtagande av strategier

Samtidigt som klimatarbetet accelererar saknas det ofta en kritisk analys och uppföljning av reella effektiviseringsvinster i praktiken för att verkligen kunna återanvända och skala upp goda lösningar. Genom jämförande analyser på stadsdels/kvartersnivå, formulera ett kunskapsunderlag för att identifiera vilka planeringstrategier som leder till lägst klimatpåverkan per capita i framtida bostadsområden.

Mobilitetslösningar som minskar bilanvändning och möjliggör nya bostäder och stadsutveckling i befintliga bostadsområden

Målet med projektet är att med stöd av akademisk forskning och fallstudier ta fram transporteffektiva mobilitetslösningar och stadsbyggnadskoncept anpassade efter förutsättningar i tre bildominerade stadstyper. I projektet ingår också att identifiera drivkrafter, hinder och möjliga strategier för önskad omställning.

Barnperspektivet på bostadsplaneringen

Barnperspektivet är ett relativt outforskat kunskapsutvecklingsområde när det kommer till bostadsforskningen. Projektgruppen har i sitt arbete funnit ett stort behov av att utöka vår kunskap om de inre rummets gestaltning ur barnets perspektiv. De vill öka kunskapen om vilka rum, rumssamband och rumsligheter som bör prioriteras i planeringen av den lilla lägenheten och hur kan rummets planering påverka barnets upplevda trygghet i hemmet.

Tegel, tegel på väggen där...

En bok om murningshantverket och dess utövande. I den nu planerade boken görs en sammanfattning av tillgänglig kunskap om det murade byggandets historik och utveckling från forntid till nutid. Boken kommer behandla samspelet arkitektur, konstruktion, material och hantverk. Både i förhållande till nydanande gestaltning som varsam restaurering.

Vilka är drivkrafterna bakom icke hållbar rivning?

Under 2020 revs välfungerande skolor och bostäder runt om i Sveriges kommuner. Många av dessa byggnader var funktionella, byggda i bra material och tidstypiskt vackra. Att bevara, underhålla och utveckla befintliga byggnader och bebyggelse är av största vikt ur ett hållbarhetsperspektiv. Vilka är de drivkrafter som leder fram till rivningar och hur kan vårt förhållande till det byggda utvecklas?

Text: Arkus

www.arkus.se

 • Jan 16, 2022

  Första metoden att klimatberäkna området mellan byggnader

  Nyheter Tillsammans med Ikano Bostad och Malmö Stad utvecklar COWI just nu en metod för klimatberäkningar för anläggningsprojekt. Metoden kommer göra det möjligt att bygga bostadsområden med en lägre klimatpåverkan.
  9
 • Jan 16, 2022

  Hemarbete kräver större boende

  Nyheter De nya restriktionerna som innebär hemarbete för alla som har möjlighet, ställer fler krav på bostaden. Många har under de senaste två åren haft tillfälliga lösningar och suttit i köket eller soffan och arbetat.
  11
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  393
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  614
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1452

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3760
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4910
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2630
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2437