Feb 5, 2021

Är snöskottningen av er bostadsrättsförenings tak säker?


Det är en ovanligt snörik vinter och febril aktivitet råder på taken i stora delar av sverige. När ni köper tjänster för takskottning till er bostadsrättsförening är det viktigt att företaget ni anlitar följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer för riskfyllda arbeten.

 Arbetsmiljöverket betonar att skottning av tak är ett riskfyllt arbete. En arbetsgivare som åtar sig snöskottning från hustak har följande skyldigheter:

– Undersöka taken innan anställd personal påbörjar sitt arbete.

– Förvissa sig om att takets säkerhetsanordningar är i gott skick.

– Informera de som ska utföra snöskottningen om riskerna i arbetet.

– Förvissa sig om att arbetstagarna har kunskaper och nödvändig kännedom om vad de måste iaktta för att undgå riskerna.

– Tillhandahålla för arbetet lämplig och godkänd personlig skyddsutrustning, såsom fallskydd, skyddshjälm, skyddsglasögon – samt kontrollera att utrustningen används.

– Tillhandahålla signalväst samt kommunikationsutrustning för takskottare och vakt när det behövs.

– En mycket viktig säkerhetsfaktor är att arbetet utförs av ett samspelt arbetslag med två yrkeskunniga personer på taket och minst en trafikvakt på gatan/marken.

– Det är också mycket viktigt att arbetet leds av personal med stor takvana.

– Är takets lutning på 6 grader eller mer ska de som skottar ha säkerhetssele. Vid lågt lutande tak, under 6 grader, kan flera personer utföra skottningen samtidigt.

– Om byggnadens fasadhöjd är högre än 3 meter bör taket, oavsett taklutning, ha förankringsanordning.

Källa: Arbetsmiljöverket.

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/snoskottning/

 • Oct 23, 2021

  Pilotprojekt med leveransboxar för matkassar

  Nyheter Svenska Bostäder ska under ett år testa Boxxys leveransboxar för matkassar i två fastigheter i Västerort. Detta som komplement till de 63 utomhusstående paketboxarna som lanserades under hösten. Syftet är att undersöka om boxarna kan underlätta livspusslet för hyresgästerna, samtidigt som de minskar antalet hemleveranser.
  9
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  209
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  380
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1148

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3512
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4540
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2509
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2222