Feb 5, 2021

Är snöskottningen av er bostadsrättsförenings tak säker?


Det är en ovanligt snörik vinter och febril aktivitet råder på taken i stora delar av sverige. När ni köper tjänster för takskottning till er bostadsrättsförening är det viktigt att företaget ni anlitar följer Arbetsmiljöverkets riktlinjer för riskfyllda arbeten.

 Arbetsmiljöverket betonar att skottning av tak är ett riskfyllt arbete. En arbetsgivare som åtar sig snöskottning från hustak har följande skyldigheter:

– Undersöka taken innan anställd personal påbörjar sitt arbete.

– Förvissa sig om att takets säkerhetsanordningar är i gott skick.

– Informera de som ska utföra snöskottningen om riskerna i arbetet.

– Förvissa sig om att arbetstagarna har kunskaper och nödvändig kännedom om vad de måste iaktta för att undgå riskerna.

– Tillhandahålla för arbetet lämplig och godkänd personlig skyddsutrustning, såsom fallskydd, skyddshjälm, skyddsglasögon – samt kontrollera att utrustningen används.

– Tillhandahålla signalväst samt kommunikationsutrustning för takskottare och vakt när det behövs.

– En mycket viktig säkerhetsfaktor är att arbetet utförs av ett samspelt arbetslag med två yrkeskunniga personer på taket och minst en trafikvakt på gatan/marken.

– Det är också mycket viktigt att arbetet leds av personal med stor takvana.

– Är takets lutning på 6 grader eller mer ska de som skottar ha säkerhetssele. Vid lågt lutande tak, under 6 grader, kan flera personer utföra skottningen samtidigt.

– Om byggnadens fasadhöjd är högre än 3 meter bör taket, oavsett taklutning, ha förankringsanordning.

Källa: Arbetsmiljöverket.

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/snoskottning/

 • May 6, 2021

  Har du rätt till bidrag för bostadsanpassning?

  Nyheter Bidrag för bostadsanpassning kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning och som önskar anpassa din bostad för att kunna leva ett mer självständigt liv. För att få bidraget finns det dock några krav som måste vara uppfyllda.
  15
 • May 5, 2021

  Fastighetsmappen och Brf-mappen klimatsatsar!

  Nyheter Fastighetsmedia har som ett led i sitt klimatarbete beslutat att klimatkompensera för samtliga utgåvor av Fastighetsmappen och Brf-mappen.
  13
 • May 5, 2021

  Bostadsutvecklarna underskattar sparbehovet i de ekonomiska planerna

  Nyheter Köp av bostadsrätt är för många den största och viktigaste affären i livet. Därför är det viktigt att som konsument ha tillgång till rätt och relevant information, inte minst vid köp av en nyproducerad bostadsrätt där årsredovisning saknas. Idag visar i stort sett alla ekonomiska planer för nyproduktion av bostadsrätter underskott och ett sparande som ligger under sparbehovet för framtida renoveringar och underhåll. Det visar en ny analys från Swedbank och sparbankerna.
  18
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Att lyckas med en digital årsstämma

  SBC hjälper bostadsrättsföreningar i hela landet med förvaltning, och de är dagligen i kontakt med föreningar som genomfört digitala stämmor under 2020.
  129
 • Lagar & Regler

  Får man röka i sin bostadsrätt?

  Kan en bostadsrättsförening tvinga en bostadsrättshavare som röker i sin lägenhet att flytta från föreningen? Den frågan ställdes i ett nyligen avgjort rättsfall från Norrköpings tingsrätt. Det korta svaret är ja, i vissa fall – om röklukten är konstant och allt för påtaglig
  171
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  477

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  2919
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  3809
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2243
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  1807