Sep 8, 2021

Ansvarsfördelningen mellan stämma och styrelse inom bostadsrättsföreningar – en demokratisk grundtanke


Rättsligt utgör bostadsrättsföreningar ett slags ekonomiska föreningar som regleras i Bostadsrättslagen (1991:614) och i Lagen om ekonomiska föreningar (2018:672). Bostadsrättsföreningar är juridiska personer och drivs av ett kollektiv av medlemmar som alla innehar en andel i sin förening via sin bostadsrätt. En medlems möjlighet att göra sin röst hörd sker på föreningsstämma, ordinarie stämma eller extrastämma.

Bostadsrättsföreningens dagliga arbete och löpande förvaltning bedrivs av styrelsen på uppdrag av stämman, som väljer styrelsen genom att medlemmarna röstar fram ledamöterna i styrelsen. 

Styrelsen beslutar t.ex. om avgiftsuttaget inom föreningen för respektive förvaltningsår. Beslut om avgiftens storlek ingår i föreningens löpande förvaltning, och utförs av styrelsen. En medlem som inte är nöjd med hur styrelsen sköter sitt uppdrag kan väcka missnöje mot styrelsen (klander) vid ordinarie föreningsstämma, alternativt inhämta en tiondel av samtliga röster inom föreningen för att få till stånd en extrastämma (minoritetsskyddet).

Grundtanken bakom att styrelsen innehar delegation från stämman att sköta löpande förvaltning inom föreningen, är helt enkelt att föreningens skötsel ska bli mer effektiv och att det ska finnas en kontinuitet och struktur i hur föreningen sköts. Det är t.ex. inte praktiskt att sammankalla en föreningsstämma varje gång en förening ska upphandla ny trädgårdsskötsel eller sotare. 

Det ligger nära till hands att se förhållandet mellan stämman och styrelsen som förhållandet mellan riksdag och regering där folket (medlemmarna) blir hörda genom stämman och väljer en regering (styrelsen) för beredning och genomförande av de mandat som stämman besitter.

Det är önskvärt att styrningen i bostadsrättsföreningen är handlingskraftig och effektiv. Med makt kommer dock ansvar, och det finns en rad demokratiska säkerhetsregler inom bostadsrättsföreningar som skyddar medlemmarna från alltför handlingskraftiga styrelser. Det finns t.ex. olika beslut som alltid måste fattas av stämman för att bli giltiga. När det kommer till val av föreningsstadgar gäller detta:

 • Stämman beslutar om vilka stadgar som ska gälla för föreningen oftast på förslag från styrelsen. Styrelsen måste t.ex. inhämta stämmans mandat vid två, på varandra följande, stämmor om den önskar att revidera stadgar för föreningen,. 
 • Stämmorna i fråga måste föregås av kallelse i laga ordning. Kallelsens korrekta hantering av styrelsen sker under dess beredning av stadgeärendet och är nödvändig för att bolagsverket så småningom ska kunna registrera nya stadgar för föreningen.
 • Det räcker dock inte med att föreslagna stadgar är bättre en de rådande stadgarna, utan kallelse till stämman i behörig ordning är helt nödvändig för att alla medlemmar ska kunna ta ställning till en eventuell kursändring vad avser föreningens skötsel eller ändring av beräkningsgrund för årsavgiftens uttag.

Eftersom man som ledamot av styrelsen är personligt ansvarig är det viktigt att man gör rätt och i många situationer kan det vara viktigt att inhämta hjälp och råd av experter.

SBC är en oberoende specialist på fastighetsförvaltning och kan erbjuda alla sorters tjänster en bostadsrättsförening kan behöva som teknik, ekonomi, byggprojektledning, energi och juridisk expertis. Tveka inte att konsultera en SBC jurist för rådgivning och konsultation.

 

Med vänliga hälsningar
SBC


www.sbc.se

SBC
 • Jan 16, 2022

  Första metoden att klimatberäkna området mellan byggnader

  Nyheter Tillsammans med Ikano Bostad och Malmö Stad utvecklar COWI just nu en metod för klimatberäkningar för anläggningsprojekt. Metoden kommer göra det möjligt att bygga bostadsområden med en lägre klimatpåverkan.
  9
 • Jan 16, 2022

  Hemarbete kräver större boende

  Nyheter De nya restriktionerna som innebär hemarbete för alla som har möjlighet, ställer fler krav på bostaden. Många har under de senaste två åren haft tillfälliga lösningar och suttit i köket eller soffan och arbetat.
  11
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Regeln som kan ge lokalhyresgästen en möjlighet att komma ur sitt hyresavtal i förtid

  Det som i dagligt tal kallas Hyreslagen, rätteligen 12 kapitlet i jordabalken, innehåller ett allmänt förbud för en hyresgäst att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet eller lokal utan medgivande från hyresvärden. En överlåtelse som sker utan sådant medgivande kan leda till att hyresgästen förlorar sin hyresrätt.
  393
 • Lagar & Regler

  Fördelning av underhållsansvaret i en bostadsrättsförening

  Oavsett om det är normalt slitage eller en plötsligt uppkommen skada så står man ibland inför det faktum att någonting i bostadsrätten måste renoveras. Vem ska stå för kostnaden om mitt kök behöver bytas ut? Ska jag betala för en vattenskada i mitt vardagsrum för att ett rör börjat läcka i min grannes badrum? Vad är det egentligen som gäller?
  614
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1450

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  3760
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  4910
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  2630
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2436