Sep 8, 2021

Allt du behöver veta om årsavgift och fördelningsgrund


En bostadsrättsförenings intäkter utgörs i huvudsak av årsavgiften från föreningens medlemmar. Årsavgiften används för att täcka föreningens utgifter för den löpande verksamheten. Den totala årsavgiften som föreningen tar ut måste fördelas mellan de olika bostadsrättslägenheterna på något sätt. Man brukar här tala om fördelningsgrunden. Det är förstås viktigt att känna till vilken fördelningsgrund som tillämpas i den aktuella föreningen.

Årsavgiften baseras på fördelningsgrunden

Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en årsavgift för den löpande verksamheten. I lagen talas om årsavgift, men i dagligt tal heter det ofta månadsavgift (det vill säga årsavgiften fördelad på tolv månader).

Styrelsen beslutar om föreningens avgift men ska tillämpa de grunder som anges i stadgarna för fördelning av årsavgiften mellan de olika bostadsrättslägenheterna. Fördelningsgrunden för årsavgiften för HSBs bostadsrättsföreningar är antingen insats eller andelstal. För att veta vilken fördelningsgrund som gäller för en viss förening behöver man alltså titta på vad som anges i föreningens stadgar.

Av första meningen § 11 i HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar framgår vilken som är föreningens fördelningsgrund för årsavgiften. I paragrafen står det antingen att årsavgiften fördelas mellan bostadsrättslägenheterna ”i förhållande till lägenheternas andelstal ” eller ”i förhållande till lägenheternas insats”. Observera att även om årsavgiften fördelas utifrån andelstal så finns det i bestämmelsen ändå alltid en reglering om insatsen. Detta då alla bostadsrätter redan har en fastställd insats . Reglering kring insats finns även i bostadsrättslagen.

Vissa delar av årsavgiften kan debiteras efter förbrukning (så kallad IMD), det vill säga utifrån medlemmarnas faktiska förbrukning. I HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar omnämns i sista stycket i § 11 vissa sådana ersättningar (till exempel ersättning för värme och varmvatten).

Vi ska nu gå närmare in på vad som avses med insats respektive andelstal.

Vad är insats?

Alla bostadsrätter har en insats (insatsen anges i upplåtelseavtalet och framgår av den ekonomiska planen). Det är en avgift som betalades in när bostadsrätten uppläts för första gången och ingår som en del av husets finansiering. Tidigare kallades insats för grundavgift.

Insatsen kan som sagt vara fördelningsgrund för årsavgiften. Insatsen har också betydelse för fördelningen av tillgångarna i föreningen för det fall föreningen skulle upplösas (se § 49 i HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar).

Det kan vara olika faktorer som påverkar insatsens storlek, såsom till exempel lägenhetens storlek i kvadratmeter, läge i fastigheten (våningsplan, störande läge med mera) eller om det är en bostadsrätt avsedd som lokal eller bostad.

Om insats är fördelningsgrund för årsavgiften ska årsavgiften beräknas på följande sätt: lägenhetens insats/totala insatserna i föreningen x den totala årsavgiften.

Förvirrande nog talas i detta sammanhang ofta om lägenhetens andelstal då man syftar på den procentsats man får fram vid beräkningen av lägenhetens insats i förhållande till de totala insatserna i föreningen. Vi brukar försöka att i detta sammanhang istället tala om "andelsvärde".

Vad är andelstal?

Andelstal är en procentsats som har fastställts för vardera bostadsrätt i föreningen för det fall föreningen har andelstal som fördelningsgrund för årsavgiften. I annat fall, det vill säga om föreningen har insats som fördelningsgrund för årsavgiften, så har bostadsrätterna inga andelstal.

Andelstal kan vara fördelningsgrund för årsavgiften. Den totala summan av andelstalen i föreningen ska enligt vår uppfattning alltid vara 100 %.

Hur andelstalen i föreningen är satta kan ibland vara svårt att lista ut i efterhand. Det kan vara olika faktorer som påverkar andelstalets storlek, såsom till exempel lägenhetens storlek i kvadratmeter, läge i fastigheten (våningsplan, störande läge med mera), insatsernas storlek eller om det är en bostadsrätt avsedd som lokal eller bostad.

Om andelstal är fördelningsgrund för årsavgiften ska årsavgiften beräknas på följande sätt: lägenhetens andelstal x den totala årsavgiften.

Juristerna på HSB Riksförbund hjälper er gärna att se över hur insatserna eller andelstalen är beräknade eller räkna fram nya insatser och/eller andelstal vid exempelvis upplåtelse av en ny bostadsrätt eller då en bostadsrättslokal ska göras om till en bostadsrätt upplåten som bostad.

Text: HSB

www.hsb.se

 • May 22, 2022

  Trygg fastighet – ett verktyg för fastighetsägare

  Nyheter Stiftelsen Tryggare Sverige har sammanställt de vanligaste trygghetsproblemen som fastighetsägare brottas med och tagit fram verktyget Trygg fastighet. Vi har pratat om säkerhet och trygghet med Magnus Lindgren, generalsekreterare på Stiftelsen Tryggare Sverige.
  8
 • May 22, 2022

  Den hållbara idén

  Nyheter Tävlingen är ett nystartat initiativ där HSB Sydost instiftar ett hållbarhetspris till bostadsrättsföreningar för goda exempel på hållbarhetsprojekt.
  6
 • May 22, 2022

  Rensa förråd - vad ska man tänka på?

  Nyheter Då och då behöver bostadsrättsföreningar rensa gemensamma utrymmen från till exempel cyklar eller annan egendom som inte hör dit. Det är väldigt viktigt att bostadsföreningen sköter rensningen på rätt sätt.
  7
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är egentligen en bostadsrättsförening?

  Många personer bor i en lägenhet i en bostadsrättsförening utan att reflektera över vad en bostadsrättsförening egentligen är. Som bostadsrättshavare är du medlem i din bostadsrättsförening och har därigenom en unik möjlighet att påverka ditt boende och tycka till om föreningens verksamhet.
  218
 • Lagar & Regler

  Reklamera fel i bostadsrätt. När, hur och varför?

  Vid köp av fastighet och bostadsrätt uppstår ibland situationer där köparen efter tillträde upplever att bostaden inte håller måttet. Att i efterhand känna sig besviken över något i det förvärvade objektet är emellertid inte liktydigt med att man har rätten på sin sida.
  340
 • Ordföranderollen

  Stream I det här avsnittet berättar Ove Schramm, Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service, och de formella kraven som finns på ordförande i en bostadsrättsförening. Han ger också sina rekommendationer hur en ordförande kan arbeta för att få till ett väl fungerande styrelsearbete. Intervjuar gör Johan Flodin, Brf-ansvarig på Fastighetsägarna Stockholm.
  1873

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Tips inför bostadsrättsföreningens stämma

  Solens strålar börjar värma och vi ser små snödroppar titta fram på vissa håll i landet. I många bostadsrättsföreningarna börjar det bli dags att planera inför den kommande ordinarie föreningsstämman. Här delar vi med oss av några tips inför stämman.
  147
 • Ekonomi

  Har du råd att bo kvar när räntorna stiger?

  I januari 2022 var den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal för bostadslån 1,43 procent. Men FEDs väntade besked om höjd ränta kan ses som en föraning om höjda räntor även i Sverige.
  160
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  4183
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  5492
 • Produktnyheter

  Problem med störande fåglar?

  Indiventa har efter stor efterfrågan tagit fram ett nytt fäste till sin populära fågelskrämma Drake.
  2745