Apr 17, 2019

Vilket ansvar har en bostadsrättshavare för en vattenskada om denna uppstått på grund av läckage från exempelvis en kran i köket vilket orsakat vattenskador i golv?


Fördelningen av ansvar vid vattenskador beror till stor del på hur vattenskadan har uppstått samt hur en bostadsrättshavare agerat vid den uppkomna skadan. Utredningen kan därför se olika ut från fall till fall. Med utgångspunkt från scenariot som beskrivs i frågan kan följande resonemang föras.

Enligt 7 kap. 4 § Bostadsrättslagen åligger det föreningen att, sedan tillträde medgetts, hålla huset, marken och lägenheten i gott skick i den mån inte ansvaret enligt 7 kap. 12 § vilar på bostadsrättshavaren. Av paragrafen framgår att föreningen har huvudansvaret för lägenhetens skick, om inte annat har bestämts i Föreningens stadgar. I stadgarna anges som regel att medlemmen ansvarar för ”lägenhetens inre”. Från huvudregeln att det är bostadsrättshavaren som svarar för det inre underhållet görs undantag för reparation av lägenhetens ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten. Det sagda gäller under förutsättning av dels att det är en ledning som föreningen har försett lägenheten med, dels att ledningen tjänar fler än en lägenhet (så kallad tappvattenledning). Tidigare användes begreppet ”stamledningar”. Ansvaret för en sådan ledning har alltså alltid Föreningen och det följer av lagen och kan inte skrivas över på medlemmen i stadgarna. Medlemmen kan aldrig heller åläggas ett ansvar för annat i stadgarna än lägenheten.

Innebörden av bostadsrättshavarens underhållsansvar är att denne dels ska vidta de reparationer som behövs, dels bekosta åtgärderna. Om en kran således läckt på grund av slitage eller bristande underhåll, och läckaget således inte härrör från en vattenledningsskada, så anses det falla under bostadsrättshavarens underhållsansvar. Underhållsansvaret omfattar endast lägenheten och inte om en skada uppstått utanför lägenheten.

Om bostadsrättshavaren t.ex. inte uppmärksammat läckaget trots att det varit synbart och läckaget därför pågått en längre tid kan bostadsrättshavaren även ansvara för vattenskadan i sin helhet på grund av oaktsamhet. Har skadan drabbat huset och lägenheterna runt omkring kan bostadsrättshavaren bli skyldig att ersätta skadan på skadeståndsrättslig grund.

Ytterligare en del i utredningen för ansvar vid uppkomna vattenskador är hur kostnader för utredningar och reparationer ska fördelas mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen.Kostnader kan även regleras via ersättning från försäkringsbolag.

För besvarande av frågor kring fördelning av ansvar vid vattenskador samt utredning kring kostnadsfördelning och framställande av ersättningskrav för skador – kontakta en av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum jurister!

Daniel Feinbaum 08-775 72 16 | daniel.feinbaum@sbc.se

Besök- SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

 • May 24, 2019

  Ny prisstatistik: Här är Sveriges dyraste adresser

  Nyheter Vad kostar det att bo på finaste gatan i stan? Det har Fastighetsbyrån tagit reda på i en genomgång av vilka som är de dyraste adresserna runt om i Sverige. Flera adresser i Stockholmsförorten Bromma toppar listan. Utgår man från kvadratmeterpris så ligger Ulrikagatan på Östermalm i Stockholm högst med 115 000 kronor/kvm.
  25
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Lagar & Regler

  Vad är viktigt att tänka på vid föreningens beställning av en entreprenad?

  När en bostadsrättsförening beställer en entreprenad av ett företag som ska utföra arbetet omfattas entreprenaden i regel av bestämmelser som gäller för kommersiella entreprenadavtal.
  33
 • Lagar & Regler

  Balkongsäsong - vad får man göra på balkongen?

  Alla har vi vårt eget sätt att njuta av balkonglivet. Vissa kanske rullar ut lite konstgräs och övar på puttningen inför golfsäsongen, en annan kanske smyger ut för att sola naken medan en tredje kanske sitter och avnjuter någon spännande tobak i en vattenpipa. Hur du än väljer av att njuta av din balkong är det viktigt att du visar hänsyn till dina grannar och tänker på vad du faktiskt får och inte får göra.
  69
 • Rädda miljön för endast 14 kr/m²

  Ett Elastolit NOXOUT-tak på 1000 m2 neutraliserar varje år lika mycket kväveoxider som en bensinbil (klass Euro 5) släpper ut under 17 500 mils bilkörning.
  91

I FOKUS

Nyheter från
våra partners
 • Ekonomi

  Bostadsrättsföreningens rätt att ta ut avgift för andrahandsupplåtelser

  Styrelser i många bostadsrättsföreningar har koll på att det numera finns en möjlighet att ta ut en avgift av en bostadsrättshavare som vill upplåta sin lägenhet i andrahand. Det har dock märkts av en osäkerhet kring hanteringen av denna avgift. Nedan ska redas ut vad som egentligen gäller.
  780
 • Historisk återblick på bomarknaden: Så har Sveriges bostadspriser utvecklats de senaste 20 åren

  Efter flera år med stigande bostadspriser har uppgångarna saktat in under det senaste halvåret, men hur har prisutvecklingen på bostäder egentligen sett ut på längre sikt? I hela landet har villapriserna stigit med 249 procent på 20 år medan bostadsrättspriserna ökat med 579 procent. Upplands-Bro är den kommun där bopriserna stigit mest med hisnande 2 474 procent på bostadsrätter. Villapriserna har ökat mest i Stockholms kommun med hela 464 procent. Det visar Svensk Fastighetsförmedlings nya kartläggning.
  942
 • Ekonomi

  Majoritet tror på fortsatt stigande bopriser

  En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, vilket är en något högre andel än i höstas. Samtidigt är svenskarna kluvna om bostadsräntornas utveckling. Det visar en undersökning från Nordea på onsdagen.
  970